دوشنبه 1400/5/11 - 35 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر خلجستان(دستجرد) - استان قم

معرفی امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
امام جمعه شهر: خلجستان(دستجرد)
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بخش خلجستان شهردستجرد خیابان جهاد نبش کوچه عدالت
تلفن دفتر امام جمعه:
02535224447
شماره فاکس:
02535224447
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/18
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه