دوشنبه 1400/5/11 - 46 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر قم - استان قم

معرفی امام جمعه
سید محمد سعیدی
سید محمد سعیدی
امام جمعه شهر: قم
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قم
تلفن دفتر امام جمعه:
02537742137
شماره فاکس:
02537737421
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
***
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/5/3
راهبرد مقاومت فعال تنها راه مقابله با آمریکای تروریست است
راهبرد مقاومت فعال تنها راه مقابله با آمریکای تروریست است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه