دوشنبه 1400/5/11 - 37 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر پرديسان - استان قم

معرفی امام جمعه
محمد رضا حامدی
محمد رضا حامدی
امام جمعه شهر: پرديسان
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
پردیسان،‌ میدان شهدای منا
تلفن دفتر امام جمعه:
02532625595
شماره فاکس:
02532626286
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
پیام آدینه این جمعه مورخ 1/5/1400توسط امام جمعه محترم پردیسان
پیام آدینه این جمعه مورخ 1/5/1400توسط امام جمعه محترم پردیسان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه