سه شنبه 1398/11/1 - 29 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر خلجستان(دستجرد) - استان قم

معرفی امام جمعه
ماشاءا... ابراهیمی
ماشاءا... ابراهیمی
امام جمعه شهر: خلجستان(دستجرد)
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بخش خلجستان شهردستجرد خیابان جهاد نبش کوچه عدالت
تلفن دفتر امام جمعه:
02535224447
شماره فاکس:
02535224447
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/10/27
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه