سه شنبه 1399/1/19 - 31 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر پرديسان - استان قم

معرفی امام جمعه
سیدصمصام‌الدین قوامی
سیدصمصام‌الدین قوامی
امام جمعه شهر: پرديسان
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
پردیسان،‌ میدان شهدای منا
تلفن دفتر امام جمعه:
02532626111
شماره فاکس:
02536266020
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
امانت را به اهل آن بسپارید
امانت را به اهل آن بسپارید
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه