چهارشنبه 1396/12/2 - 5 : 17
مشخصات امام جمعه
علیرضا اعرافی
علیرضا اعرافی
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/18
نماز جمعه 18 فروردین
اخبار
ارتباط با امام جمعه