• سیلی موشکی سپاه هیمنه پوشالی آمریکا را نابود کرد|دشمن منتظر انتقام سخت باشد

  • روایت عبدخدایی از اهتمام شهید نواب صفوی برای مبارزه با سلطه آمریکا

  • خون حاج قاسم کلید فتح شامات و بیت المقدس خواهد بود

  • راه سازش با تروریست ها بسته است | مقاومت انتقام از آمریکا را تکمیل می کند

ائمه جمعه استان

سه شنبه 1398/11/1 - 45 : 3

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان